Викиди в атмосферне повітря

 

 • Підготовка та складання звіту «Інвентаризація викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;
 • розробка документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин;
 • отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
 • інструментально–лабораторні вимірювання показників складу і властивостей забруднюючих речовин;
 • паспорта установки очистки газу (ПГОУ) та акти перевірки ефективності роботи ГОУ;
 • розробка наукового обґрунтування щодо зменшення санітарно-захисної зони (СЗЗ).

 

 


Поводження з відходами

 • розробка реєстрових карт об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів;
 • розробка і супровід дозвільних документів на полігони ТПВ, сміттєзвалища;
 • розробка паспорту відходу установи, організації, підприємства;
 • підготовка та оформлення документів для отримання дозволу та лімітів на утворення та розміщення відходів, визначення нормативів утворення відходів, погодження під ключ;
 • оформлення декларації про утворення відходів.

 

 


Спеціальне водокористування

 

 • розробка технологічних нормативів водоспоживання та водовідведення;
 • інформаційно-консультативний супровід документів щодо отримання дозволу на спеціальне водокористування;
 • відновлення паспорта на артезіанську свердловину;
 • супровід будівництва артсвердловин від проекту до отримання дозволу на спеціальне водокористування;
 • дозвіл на надра;
 • розробка та затвердженню проекту нормативів гранично допустимого скиду забруднюючих речовин (ГДС) із зворотними водами в поверхневий водний об’єкт.

 

 

Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС)

 

 

 


 • розробка проекту оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) для проектованих та діючих об’єктів;
 • отримання висновку Державної екологічної експертизи.

 

Екологічний моніторинг


Екологічний моніторинг відповідно до вимог Стандартів Діяльності Міжнародних Фінансових Корпорацій (роботи виконуються за міжнародними стандартами та нормативами), а саме:
 • хімічний та біологічний аналіз природних поверхневих вод, стічних вод, технологічної води;
 • моніторинг точкових джерел викидів в атмосферне повітря;
 • моніторинг робочого місця.

 

 

 

 

Інше

 

 • інформаційно-консультативний супровід документації з питань отримання документів дозвільного характеру;
 • інформаційно-консультаційні послуги екологічного характеру.